سلام
به مسابقه Videomaker خوش آمدید!
این مسابقه دارای 18 سوال،و 150 ثانیه وقت است!
مسابقه دارای سوالی های تشریحی،گزینه ای،عددی است.

موفق باشید!

اوه!

وقتتون تمام شد!


تست2

1 / 18

این عکس مربوط به کدام بخش است؟
e1

2 / 18

در این ویدیو، از کدام بخش استفاده شده است؟

3 / 18

این عکس مربوط به کدام بخش است؟(لطفا کلمه مورد نظر را دقیقا عین کلمه ای که در Video maker نوشته شده است،بنویسید.(هیچ تغییری در آن ایجاد نکنید.)).
eaea1

4 / 18

این عکس مربوط به کدام بخش است؟(لطفا کلمه مورد نظر را دقیقا عین کلمه ای که در Video maker نوشته شده است،بنویسید.(هیچ تغییری در آن ایجاد نکنید.)).
eaea2

5 / 18

این عکس مربوط به کدام بخش است؟(لطفا کلمه مورد نظر را دقیقا عین کلمه ای که در Video maker نوشته شده است،بنویسید.(هیچ تغییری در آن ایجاد نکنید.)).
eaea3

6 / 18

در بخش TEXT, کدام بخش نیست؟

7 / 18

کدام گزینه ها در Video maker نیستند؟

8 / 18

در Video Maker می شود فیلم را شطرنجی کرد.

9 / 18

برای سریع کردن ویدیو،باید به قسمت TRIM مراجعه کنیم.

10 / 18

قسمت BG و CROP هیچ فرقی باهم ندارند.

11 / 18

در Videomaker، امکان صداگزاری روی فیلم هست.

12 / 18

در Video maker، می شود عکس را به فیلم چسباند.

13 / 18

Video maker آهنگ های آماده مخصوص کلیپ، دارد.

14 / 18

FADE, در کدام بخش است؟

15 / 18

در Video Maker, امکان گذاشتن گیف نیست.

16 / 18

امکان کم کردن/زیاد کردن حجم صدا در Video maker هست.

17 / 18

بخش ROTATE، ویدیو را به چه جهتی می چرخاند؟

18 / 18

در Videomaker،به چند حالت می توان ویدیو را شطرنجی کرد؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 12%

0%