آموزش ساخت وب اپلیکیشن سایت 🌐💻

توضیحات:


🔰نام آموزش🔰:

آموزش ساخت وب اپلیکیشن سایت 🌐💻

🔰نام نرم افزار🔰:

Google Chrome🌐

دستگاه مورد نیاز برای اجرای برنامه:

کامپیوتر یا لپ تاپ💻
آموزش های کاربردی
#آموزش قابلیت های کروم

📱instagram📱:
Robocoder_mahdiar

whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/DPuVl3MV6SyLJKCwUtPIOi