آموزش ساخت QR کد برای سایت گوگل

توضیحات:


🔰نام آموزش🔰:

آموزش ساخت QR کد برای سایت گوگل

🔰نام نرم افزار🔰:

Google Chrome🌐

دستگاه مورد نیاز برای اجرای برنامه:

کامپیوتر یا لپ تاپ💻
آموزش های کاربردی
#آموزش قابلیت های کروم

📱instagram📱:

Robocoder_mahdiar

whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/DPuVl3MV6SyLJKCwUtPIOi

🌐 site: 🌐
https://robocoders.ir/

آموزش فشرده سازی فایل در Winrar

پارت اول:

پارت دوم:

توضیحات:


🔰نام آموزش🔰:
آموزش فشرده سازی فایل در Winrar
📌 پارت: 1 از 2
کیفیت📷:

1080 (Full HD)

🔰نام نرم افزار🔰:

📁 Winrar 📁

دستگاه مورد نیاز برای اجرای برنامه:

کامپیوتر یا لپ تاپ💻
آموزش های کاربردی
#آموزش قابلیت های کامپیوتری

📱instagram📱:
Robocoder_mahdiar

whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/DPuVl3MV6SyLJKCwUtPIOi

آموزش ساخت وب اپلیکیشن سایت 🌐💻

توضیحات:


🔰نام آموزش🔰:

آموزش ساخت وب اپلیکیشن سایت 🌐💻

🔰نام نرم افزار🔰:

Google Chrome🌐

دستگاه مورد نیاز برای اجرای برنامه:

کامپیوتر یا لپ تاپ💻
آموزش های کاربردی
#آموزش قابلیت های کروم

📱instagram📱:
Robocoder_mahdiar

whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/DPuVl3MV6SyLJKCwUtPIOi

آموزش اضافه کردن شورت کات به گوگل کروم

توضیحات:


🔰نام آموزش🔰:

آموزش ساخت شورت کات برای گوگل

🔰نام نرم افزار🔰:

Google Chrome🌐

دستگاه مورد نیاز برای اجرای برنامه:

کامپیوتر یا لپ تاپ💻
آموزش های کاربردی
#آموزش قابلیت های کروم

📱instagram📱:

Robocoder_mahdiar

whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/DPuVl3MV6SyLJKCwUtPIOi

🌐 site: 🌐
https://robocoders.ir/