نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آموزش m block ترم A1

تعداد جلسات:

7 جلسه

مدت ویدیو هر جلسه:

10 الی 20 دقیقع

نام معلم:

مهدیار فلاحآشنایی با نرم افزار mblock


کد نویسی بلوکی

ساخت انیمیشن کوتاه

آشنایی با دنیای sprite ها

آشنایی با Background ها

آشنایی با شروع های مختلف

استفاده از محیط LMS برای برگزاری آنلاین درس ها+ ارسال تکالیف

`


قیمت ترم:

به صورت ضبط شده:

80000 هزار تومان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ثبت نام در آموزش Powerpoint دوره E1

آموزش powerpoint دوره E1

سطح دوره:مقدماتی

پیش نیاز:ندارد


تعداد جلسات:

7 جلسه

نام معلم:

مهدیار فلاح

استفاده از محیط LMS برای برگزاری آنلاین درس ها+فرستادن تکلیف

استفاده از اتاق مجازی Big Blue Button


قیمت ترم:

40000 هزار تومان

به صورت ضبط شده

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ثبت نام در آموزش Word

آموزش Word دوره E1

سطح:مقدماتی

پیش نیاز:ندارد


تعداد جلسات:

8 جلسه

نام معلم:

مهدیار فلاح

استفاده از محیط LMS برای برگزاری آنلاین درس ها+فرستادن تکلیف

قیمت ترم:

40000 هزار تومان

به صورت ضبط شده

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ثبت نام در آموزش آشنایی با ابزارک ها

تعداد چلسات:۵

استفاده از محیط LMS برای برگزاری آنلاین درس ها+فرستادن تکلیف

نام معلم:

مهدیار فلاح

قیمت ترم:

30000 هزار تومان
به صورت ضبط شده