نام نرم افزار: بازی پرچم شناس – Gamecoder

پلتفرم: Android

حجم: 10/5 مگابایت

توضیحات: نرم افزار پرچم شناس، نرم افزاری است که شما میتوانید در آن پرچم های کشور دنیا را بهتر بشناسید.

اولین ورژن عرضه شده: 1.2

آخرین ورژن عرضه شده: 1.2

تاریخ انتشار: 1400/05/13

ساخته شده توسط: Gamecoder


نام نرم افزار: چیستانستان – Gamecoder

پلتفرم: Android

حجم: 10/5 مگابایت

توضیحات: نرم افزار چیستانستان، نرم افزاری است که شما میتوانید در آن معما حل کنید و ذهن خود را به چالش بکشید.

اولین ورژن عرضه شده: 1.2

آخرین ورژن عرضه شده: 1.2

تاریخ انتشار: 1400/05/14

ساخته شده توسط: Gamecoder